DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO W KPP MIŃSK MAZOWIECKI

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości  (ustawa-DODO).

  1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim
  • adres: ul. Łupińskiego 42, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
  1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Adam Rejdak, zastępcą Insektora Danych Osobowych jest Mariusz Urlich,  e-mail: iod.kpp_minsk@ksp.policja.gov.pl.
  2. Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
  3. Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej ustawę DODO:
  1. prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax: 22 531-03-01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
  2. prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.

Metryczka

Data publikacji : 13.02.2024
Data modyfikacji : 13.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim
Osoba udostępniająca informację:
sierż. szt. Elżbieta Zagórska KPP Mińsk Mazowiecki
Osoba modyfikująca informację:
sierż. szt. Elżbieta Zagórska
do góry