Informacja - Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Informacja

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

W związku z powyższym oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim, zgodnie z treścią aktu prawnego, publikowane jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Stołecznej Policji.

Metryczka

Data publikacji : 30.03.2011
Data modyfikacji : 22.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierż. szt. Elżbieta Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
sierż. szt. Elżbieta Zagórska Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo - informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
sierż. szt. Elżbieta Zagórska
do góry