Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków należących do kompetencji Komendanta Powiatowego Policji realizowane jest przez Zespół Kontroli, Skarg i Wniosków Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Skład Zespołu Kontroli, Skarg i Wniosków:

  • podkomisarz Monika Kowalczyk
  • podkomisarz Adam Rejdak

telefon kontaktowy 47 72 49 267

Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim przyjmuje interesantów w zakresie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 16-18.

Skargi i wnioski można też składać w każdej jednostce Policji w godzinach urzędowania.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. (§ 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).

UWAGA!
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

Metryczka

Data publikacji : 15.05.2009
Data modyfikacji : 23.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierż. szt. Elżbieta Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
sierż. szt. Elżbieta Zagórska Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo - informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
sierż. szt. Elżbieta Zagórska
do góry