Struktura organizacyjna

Podział komórek i jednostek organizacyjnych KPP

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, struktura organizacyjna Komendy wygląda następująco:

 • Komendant Powiatowy Policji
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
 • Wydział Kryminalny
 • Wydział Dochodzeniowo-Śledczy
 • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
 • Wydział Prewencji
 • Wydział ds. Wykroczeń, Nieletnich i Patologii
 • Wydział Ruchu Drogowego
 • Wydział Wspomagający
 • Zespół Kadr i Szkolenia
 • Zespół Kontroli, Skarg i Wniosków
 • Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim znajdują się cztery Komisariaty Policji i jeden Posterunek Policji:

 • Komisariat Policji w Halinowie
 • Komisariat Policji w Mrozach
 • Komisariat Policji w Stanisławowie
 • Komisariat Policji w Sulejówku
 • Posterunek Policji w Kałuszynie

Metryczka

Data publikacji : 15.05.2009
Data modyfikacji : 22.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierż. szt. Elżbieta Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
sierż. szt. Elżbieta Zagórska Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo - informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
sierż. szt. Elżbieta Zagórska

Nawigacja

do góry