Status prawny

Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim

Zgodnie z Regulaminem Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim  z dnia 14 czerwca 2016 r. Komenda Powiatowa Policji jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim, który wykonuje, na obszarze określonym w odrębnych przepisach, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim podlega :

1. Bezpośrednio Komendantowi Stołecznemu Policji, który na obszarze określonym odrębnymi przepisami, wykonuje zadania i kompetencje odpowiadające zadaniom i kompetencjom komendanta wojewódzkiego Policji.

2. Komendantowi Głównemu Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich funkcjonariuszy Policji oraz centralnego organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

załączniki:

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 14.05.2009
Data modyfikacji : 22.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim
Osoba udostępniająca informację:
sierż. szt. Elżbieta Zagórska
Osoba modyfikująca informację:
sierż. szt. Elżbieta Zagórska
do góry